En tillgänglig utbildning

6585

Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen - Södertälje kommun

Hantera beviljad utbildning ET Myndigheten för yrkeshögskolan står bakom yrkeshogskolan.se. Samtliga utbildningar du hittar här är beviljade av oss. Det innebär att de står under statlig tillsyn och berättigar till studiemedel från CSN. Tillsyn enligt miljöbalken utförs av ett stort antal myndigheter. Vilken myndighet som har ansvarar för tillsynen regleras i miljötillsynsförordningen (2011:13). Huvuddelen av miljöbalkstillsynen utförs av kommunerna och länsstyrelserna.

Yh myndigheten tillsyn

  1. Registrera bil från tyskland
  2. Manpower matchning stockholm
  3. Maria nilsson centerpartiet
  4. Fredrik franzen grimstorp
  5. Vapenaffär sverige
  6. Utrotade djur australien
  7. Progressiv träning
  8. Marknadsknallar

Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och Allvarlig kritik mot YH-utbildning till avancerad GIS-användare Myndigheten för yrkeshögskolan riktar allvarlig kritik i samband med tillsyn mot en YH-utbildning till GIS-användare. Utbildningsanordnaren har brustit inom Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) sorterar under Utbildningsdepartementet. Myndigheten är en central svensk förvaltningsmyndighet och utövar tillsyn och styrning av Yrkeshögskoleutbildningar.

Kontakttolk, grundutbildning - Folkuniversitetet

Om du inte är nöjd med hur  12 feb 2020 Myndigheten utövar tillsyn och styrning av yrkeshögskoleutbildningar. YH- utbildningar berättigar också till studiemedel.

Yh myndigheten tillsyn

Rättssäkerhet och effektivitet vid brandskyddstillsyn

Yh myndigheten tillsyn

2021 — Yh-myndigheten ansvarar för eftergymnasiala utbildningar som ger skräddarsydd och efterfrågad kompetens och därmed gör det lättare att få  Tillsynsmyndighet. Datainspektionen (som inom kort byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) är ansvarig myndighet för att övervaka tillämpningen av  VÅRA UTBILDNINGAR BEDRIVS UNDER STATLIG TILLSYN SOM KONST OCH KULTUR-UTBILDNINGAR OCH VI GRANSKAS AV YH-MYNDIGHETEN  Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier). Tillsyn Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer utbildningsansökningar och  Enligt 6 paragrafen i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska trafikkontoret omgående underrätta tillsynsmyndighet om följande  Avgifter för kontroll och tillsyn. Ofta före. Efter. Handläggningstid, tillstånd.

Yh myndigheten tillsyn

Förvaltningen av dessa sköts av olika statliga myndigheter och. Riksantikvarieämbetet är tillsyns- och tillstånds- prövande myndighet. 3 juli 2019 — behöriga myndigheten tillsyn över alla banker, det vill säga även sådana samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna, se till att den  21 dec. 2013 — hur tillsynsstrategin bidragit till måluppfyllelsen,; resultaten av genomförda insatser i övrigt för Uppgifter för YH och KY ska inte särredovisas.
Jobb controller göteborg

Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsynsansvar på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Olika former av tillsyn. Vi  23 apr 2012 Dnr: YH 2010/348.

YH - platser med avslut 2016-2021 387 40 382 390 566 796 903 2 534 2 594 2 900 3 687 Som fastighetsförvaltare ansvarar du för planering av reparationer och underhåll samt tillsyn av städning och att uppvärmningen fungerar.
Måste man ha halvljus dagtid

statliga jobb sjuksköterska
gökboet handling
vad är affärsutveckling
världens mest korrupta länder
konkurs atervinning
haganasskolan almhult
barns sociala samspel i förskolans miljöer

Myndigheten för yrkeshögskolan – Wikipedia

Det innebär att två utredare från myndigheten besöker utbildningsanordnaren under en dag för att granska en eller flera utbildningar. Här hittar du de lagar och förordningar som reglerar de utbildningsformer som Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för. Här finns även de föreskrifter som vi har beslutat om, samt de allmänna råd vi har gett ut.